MENU

Poradna psychomotorického vývoje

Jedná se o pohybový rozbor Vašeho dítěte, zácvik vhodného cvičení a správné manipulace.

Vyšetření dítěte probíhá u Vás doma a trvá 60 - 90 minut. Součástí vyšetření je i nácvik správné manipulace a případného cvičení.

 

Vyšetření psychomotorického vývoje

Vývoj každého zdravého dítěte po narození probíhá dle předem daných, naprogramovaných zákonitostí. Postupně se rozvíjí sociální kontakt, zrak, sluch, mění se držení těla, v poloze na bříšku dochází ke vzpřimování hlavičky a trupu, stále dokonaleji se do činnosti zapojují ruce a nohy. Do jednoho roku dítěte probíhá nejrychlejší rozvoj všech dovedností za celý život člověka, kdy se z ležícího novorozence v jednom roce stává samostatně chodící a mluvící jedinec.

Každý měsíc dítěte s sebou přináší rozvoj určitých dovedností. Důležité je dosažení těchto dovedností, ale velmi důležité je, jakým způsobem  jsou tyto dovednosti dosaženy.
Hrubší odchylky do správného psychomotorického vývoje bývají včas odchyceny lékařem a děti jsou v péči specialistů. Jemnější odchylky, pokud nejsou odchyceny, mohou v pozdějším věku vést ke skolioze, vadnému držení těla, falešnému leváctví, apod. Již u nejmenších dětí do třech měsíců lze vypozorovat tyto drobné odchylky. Pokud nejsou včas zkorigovány, fixují se na celý život.

 

Manipulace s kojencem

Správná manipulace s kojencem je velmi důležitá. Částečně ovlivňuje správný psychomotorický vývoj a také klidové rozpoložení miminka. Při správné manipulaci se dítě u rodičů v náruči cítí jistě a v bezpečí. Malý kojenec potřebuje mít podepřenou hlavičku i páteř, aby nedocházelo k jejímu borcení. Proto je vhodné nosit dítě v klubíčku zády nebo bokem k sobě. Kojenec má oproti svému tělu velkou a těžkou hlavičku a pokud je nošen ve svislé poloze, neúměrně zatěžuje páteř. Malý kojenec nemá dostatečně silné zádové svalstvo a proto je velmi důležitá fáze plazení a lezení, kdy si dítě zpevňuje svaly kolem páteře.

Špatnou manipulací se u dítěte mohou fixovat nevhodné pohybové návyky např. záklony hlavy, prohýbání trupu, jednostranné omezení hybnosti ruky nebo nohy, apod.
Součástí nácviku správné manipulace je také komunikace o nevhodnosti chodítek, závěsných houpaček pro kojence, kotníčkových pevných botiček při nácviku lezení, atd.
Nácvik správné manipulace je buď součástí první lekce plavání v domácnosti nebo může být samostatný v rámci vyšetření psychomotorického vývoje.

 

Jak se přihlásit

 

 

© 2021 KlubAbeceda s.r.o.