MENU

Plavání

Naší snahou je naučit děti základním plaveckým dovednostem a záchraným polohám a to vše láskyplným přístupem instruktorů a propracovanou vlastní metodikou. Děti se otužují a získávají návyk na pohybovou aktivitu od nejútlejšího věku a berou ji jako přirozenou součást života. Snažíme se, aby byla každá lekce pro děti i rodiče příjemným zážitkem.

V Klubu ABECEDA se snažíme rodičům před zahájením výuky plavání vždy krátce vysvětlit práci s dětmi. Vše je sladěno tak, aby instruktor pracoval s dětmi a rodiči metodicky, aby se celá lekce odvíjela v příjemném duchu a byla doprovázena rozmanitou řadou písniček a BÁSNIČEK. Součástí kojeneckého plavání je také potápění. Vždy klademe důraz na to, aby děťátko, které se potápí, mělo dobře zvládnutou celou abecedu potápění a zanořování, která musí být v souladu s psychomotorikou dítěte. Do lekcí také smysluplně zařazujeme práci s pomůckami.

Samozřejmostí je pro RODIČE možnost náhrad omluvených lekcí v systému AUKSYS.

Naše lekce v kostce:

Délka lekce 30 minut
Cena za lekci 425 Kč 
Naplněnost sk. max. 6 dětí
Přihlásit se

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Těšíme se na Vás!

Plavání od šesti měsíců

Kojenecké plavání je jedna z mála aktivit vhodná pro děti od nejútlejšího věku. Kojenci mají dobrou adaptaci na vodní prostředí, nízkou hustotu těla a vysokou adaptabilitu rovnovážného aparátu. Plavání s dětmi s kvalitní metodikou napomáhá v psychomotorickém vývoji kojenců a batolat, má kladný vliv na zdraví, otužování, trávení a spánek dítěte.

U kojeneckého plavání je kladen důraz na adaptaci miminka na vodní prostředí a zádové polohy, které jsou s ohledem na psychomotorický vývoj přirozené a pro další vývoj je navnímání zádové polohy velmi důležité. Postupně se pracuje se zátěží snižováním úchopu nebo v určitých polohách s uvolňováním zadečku. Zádové polohy jsou doplňovány rovnovážnými cviky, cviky na prostorovou orientaci a posilováním celého těla. U kojenců je nutné střídat zátěžové cviky s relaxačními a dát prostor na "pomazlení".

Součástí plavání je nácvik potápění. Je to pomalý proces, který se u kojenců nesmí uspěchat.

Plavání od jednoho roku

Při plavání dětí od jednoho roku se na rozdíl od kojeneckého plavání výrazně mění metodická práce. Hlavní důraz už není kladen na zádovou polohu, protože s vertikalizací dítě zádovou polohu odmítá a trvá to až do dvou let. Neznamená to, že by se vynechala, ale využívá se v menším poměru a často je součástí opičích drah, převážení různých předmětů. Snahou je dítě zaujmout a odpoutat pozornost od zádové polohy. Je to ale velmi obtížné.

Pracuje se s břišní polohou, začíná nácvik foukání a bublání do vody. Zdokonaluje se potápění. Přidávají se různé polohy pro zanoření, prodlužuje se doba zanoření a začíná se s uvolňováním úchopu a orientací pod vodou. V souladu s potápěním začíná nácvik pasivních skoků, které postupně přecházejí do aktivních a také v různých polohách v návaznosti na psychomotoriku. Do lekcí je smysluplně zařazována větší práce s různými pomůckami. Postupně se přidává nácvik ručkování a samostatného pohybu.

Všechna cvičení jsou doprovázena množstvím básniček, písniček a motivů tak, aby to děti co nejvíce bavilo.

Plavání od 3 let

Pro výuku plavání dětí od 3 let je nezbytné zvládnutí základních plaveckých dovedností. Učíme je hravou, nenásilnou formou od nejjednoduššího provedení dle věku a pokročilosti dítěte. Pracujeme s dopomocí rodičů, instruktora, plaveckých pomůcek až k samostatnému provedení jedincem.

A jaké jsou základní plavecké dovednosti?

  • Vznášení, rovnováha ve vodě, splývavé polohy, dynamické splývání
  • Potopení obličeje, hlavy, potopení spojené s orientací pod vodou (důležité pro sebezáchranu), lovení předmětů
  • Plavecké dýchání (krátký vdech - úplný výdech do vody), opakované výdechy, rytmizované dýchání
  • Pády a skoky, kontrolovaný vstup do vody, cílem je provedení startovního skoku
  • Rozvoj pocitu vody, základy záběrových pohybů

Plavání bez rodičů

V okamžiku zvládnutí základních plaveckých dovedností se děti postupně osamostatňují a plynule přecházejí na plavání bez rodičů.

Zdokonalují se základní plavecké dovednosti, kraulové a znakové nohy nakopávají větší vzdálenosti a přidává se postupná výuka plaveckých způsobů. Nejdříve znak, pak kraul a posléze prsa, která jsou pro děti koordinačně a silově velmi náročná.

 

© 2024 KlubAbeceda s.r.o.